🕍Team Management - Thêm chi nhánh

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin và chọn Team Management.

Bước 2: Bấm vào biểu tượng dấu (+) để thêm chi nhánh và thông tin của chi nhánh.

Bước 3: Sau khi đã nhập thông tin chi tiết của chi nhánh vừa tạo thì chúng ta tiến hành chọn "Save" để lưu lại.

Cancel: Hủy chi nhánh này trên hệ thống.

Last updated