Quản lí tài khoản

Phụ Huynh lưu ý : Nếu có 2 hoặc nhiều bé học ở trung tâm cùng 1 số điện thoại thì mục Quản lí Tài Khoản sẽ xuất hiện 2 dấu mũi tên để phụ huynh có thể tùy chọn muốn xem thông tin của các bé.

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào mũi tên để chọn học viên mà phụ huynh muốn xem thông tin học tập.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản học viên để xem thông tin.

Bước 3: Hoặc Phụ huynh có thể vào trang Cá Nhân của bé, phụ huynh click chọn mục Đổi Học Viên

Bước 4: App củng sẽ hiển thị ra thông tin các bé , sau đó phụ huynh click chọn thông tin bé cần xem.