Quản lý tài khoản

Phụ Huynh lưu ý : Nếu có hơn 1 bé học ở trung tâm cùng 1 số điện thoại thì mục Quản lí Tài Khoản thì phụ huynh có thể click vào icon avatar để tùy chọn học viên muốn xem.

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào icon avatar để hiển thị danh sách chức năng của ứng dụng.

Bước 2: Click chọn vào tên người dùng để hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản.

Bước 3: App sẽ hiển thị danh sách các học viên. Click lựa chọn tài khoản học viên để xem thông tin.

Last updated