🆕

New - Enrollment

Tính năng này cho phép người dùng sử dụng các khoản dư hiện có của học viên để mua khóa học mới để Enroll và cho phép add học viên trực tiếp vào lớp qua cách thức tạo Payment - Cashholder.
Điều kiện Kích hoạt Auto-Enrollment khi tạo Payment:
 1. 1.
  Số giờ học viên đăng kí học trong lớp phải >= 10 giờ
 2. 2.
  Payment type: Cashholder
Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payments, ta nhấn vào button Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới Payments, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua và lưu ý chọn Payment Type là Cashholder. Sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Payments mới
🙆♀
Ghi chú:
 1. 1.
  Lựa chọn học viên. Nhấn vào biểu tượng
  , một popup xuất hiện, tìm kiếm và lựa chọn Học viên.
 2. 2.
  Lựa chọn Payment TypeCashholder.
 3. 3.
  Lựa chọn khoá học viên mua.
 4. 4.
  Nhập số giờ học viên mua khóa học (có thể nhập tổng số giờ nếu 2 hoặc 3 khóa cùng KOC).
 5. 5.
  Lựa chọn các Discount/Sponsor (Nếu có).
 6. 6.
  Lựa chọn khoảng tiền còn dư học viên (bao gồm đặt cọc, các khoản phí học viên chưa sử dụng) trước đó để khấu trừ vào Payment tiếp theo (Nếu có).
 7. 7.
  Lựa chọn số lần thanh toán
 8. 8.
  Check chọn Auto-Enroll: Chọn lớp, ngày bắt đầu học của học viên. Hệ thống sẽ tự động add học viên vào lớp, sau khi đã thực hiện thu tiền.
Bước 3: Sau khi Save thành công, hệ thống hiển thị thông tin Payment như bên dưới. Cuối cùng thực hiện Thu tiền học viên.
🎉
Ghi chú:
 1. 1.
  Phương thức thu tiền có thể xem >>Tại Đây<<
 2. 2.
  Khi chưa thanh toán -> có thể chỉnh sửa ngày bắt đầu học của học viên trong lớp bằng tính năng Edit trên Payment (Auto - Enroll).
  👇
🙋
Lưu ý :
Sau khi đã thanh toán học phí -> hệ thống sẽ tự động đưa học viên vào lớp với thông tin bạn đã chọn. Tuy nhiên để chỉnh sửa lại một số thông tin:
👏
Chỉnh sửa lại số tiền thu:
 1. 1.
  Remove học viên ra khỏi lớp bằng tính năng
  👉
  Delay.
 2. 2.
  Quay lại Payment Void Phiếu thu, thực hiện thu tiền lại.
👏
Chỉnh sửa lại ngày bắt đầu học của học viên bằng tình năng Edit trên Payment (Auto- Enroll)
 1. 1.
  Remove học viên ra khỏi lớp bằng tính năng
  👉
  Delay.
 2. 2.
  Dùng tính năng Edit trên Payment (Auto- Enroll) chọn lại ngày bắt đầu.
Lưu ý:
(*): Deactive Auto- Enroll: Hệ thống sẽ không tự động Enroll học viên ở những lần học nợ tiếp theo, khi thực hiện Thu Tiền.
Nếu muốn hệ thống tự động Enroll ở những lần thu tiền sau, người dùng cần active Auto - Enroll lại bằng cách bấm vào button Auto - Enroll trên Payment.