🆕New - Enrollment

Tính năng này cho phép người dùng sử dụng mua khóa học để thêm học viên vào lớp qua cách thức tạo Payment - Cashholder.

Điều kiện Kích hoạt Auto-Enrollment khi tạo Payment là Payment type: Cashholder

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payments, ta nhấn vào button Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Payments,chọn Payment Type là Cashholder. Sau đó chọn đầy đủ thông tin và nhấn Save để hoàn tất việc tạo ra một Payments.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lựa chọn Payment TypeCashholder.

 2. Lựa chọn khoá học viên mua.

 3. Nhập số giờ học viên mua khóa học (có thể nhập tổng số giờ nếu 2 hoặc 3 khóa cùng KOC).

 4. Lựa chọn các Discount/Sponsor (Nếu có).

 5. Lựa chọn khoảng tiền còn dư học viên (bao gồm đặt cọc, các khoản phí học viên chưa sử dụng) trước đó để khấu trừ vào Payment tiếp theo (Nếu có).

 6. Lựa chọn số lần thanh toán

Bước 3: Sau khi Save thành công, hệ thống hiển thị thông tin Payment như bên dưới. Sau đó tiến hành thực hiện thực hiện thao tác thu tiền. Phương thức thu tiền có thể xem >>Tại Đây<<. Sau đó check chọn Auto-Enroll.

Bước 4: Màn hình Auto-Enroll hiện ra

🎉Ghi chú:

 1. Chọn lớp học để ghi danh học viên vào lớp

 2. Chọn ngày bắt đầu học của học viên

 3. Sau đó Save để lưu lại

🙋 Lưu ý :

Sau khi đã thanh toán học phí -> hệ thống sẽ tự động đưa học viên vào lớp với thông tin bạn đã chọn. Tuy nhiên để chỉnh sửa lại một số thông tin:

👏Chỉnh sửa lại số tiền thu:

 1. Remove học viên ra khỏi lớp bằng tính năng 👉 Delay.

 2. Quay lại Payment Void Phiếu thu, thực hiện thu tiền lại.

👏Chỉnh sửa lại ngày bắt đầu học của học viên bằng tình năng Edit trên Payment (Auto- Enroll)

 1. Remove học viên ra khỏi lớp bằng tính năng 👉 Delay.

 2. Dùng tính năng Edit trên Payment (Auto- Enroll) chọn lại ngày bắt đầu.

Lưu ý:

(*): Deactive Auto- Enroll: Hệ thống sẽ không tự động Enroll học viên ở những lần học nợ tiếp theo, khi thực hiện Thu Tiền.

Nếu muốn hệ thống tự động Enroll ở những lần thu tiền sau, người dùng cần active Auto - Enroll lại bằng cách bấm vào button Auto - Enroll trên Payment.

Last updated