Đăng ký tài khoản Apple Developer cho Cá nhân

Bước 1: Đăng ký tài khoản Apple ID

pageĐăng ký tài khoản Apple ID

Bước 2: Tiến hành đăng ký tài khoản Apple Developer cho Cá Nhân

Khi bạn đã đăng nhập với Apple ID vừa tạo hoặc đã có sẵn Apple, màn hình hiển thị như sau. Bạn hãy click vào mục như bôi đỏ dưới hình để tham gia vào chương trình Apple Developer. 1. Truy cập: https://developer.apple.com/register/agree/

2. Click vào các thông tin bên dưới

3. Tiếp tục click vào Join the Apple Developer Program

4. Kế đến, bạn chọn nút "Enroll" màu xanh phía trên bên phải màn hình, chọn tiếp "Start your enrollment"

5. Tiến hành nhập các thông tin cần thiết

Kiểm tra các thông tin và tiến hành xác nhận

Lựa chọn loại tài khoản là: Individual/ Sole Proprietor

Xác nhận thông tin

Bước 3: Tiến hành thanh toán

Sau khi ghi nhận các thông tin, tiến hành thanh toán

Số tiền thanh toán: 99$/năm

Sau khi thanh toán, Apple sẽ thông báo đã ghi nhận thông tin và sẽ xử lý trong vòng hai ngày làm việc

Last updated