Ghi nhận phản hồi

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, để phản hồi với Trung tâm, click vào chức năng Trao đổi.

Bước 2: Lựa chọn Loại yêu cầu.

Ghi chú:

  • Loại yêu cầu:

- Xin nghỉ phép (Học viên trao đổi với Trung tâm về việc vắng học).

- Hỏi lịch học (Học viên trao đổi với Trung tâm về vấn đề Lịch học).

- Hỏi học phí (Học viên trao đổi với Trung tâm về vấn đề Học phí).

- Khác (Những trao đổi khác với 3 nội dung trên).

Bước 3: Nhập chủ đề và nội dung cần trao đổi, sau đó nhấn Gửi.

Bước 4: Click vào ô Yêu cầu của bạn để theo dõi những nội dung Trao đổi của mình với Trung tâm.

Bước 5: Màn hình hiển thị những trao đổi với Trung tâm và trạng thái của.

Ghi chú:

- Đã tiếp nhận: Nội dung Trao đổi đã được gửi đến Trung tâm.

- Đang xử lý: Nội dung Trao đổi đang được Trung tâm xử lý và phản hồi.

- Đã giải quyết: Nội dung Trao đổi đã hoàn tất.

Ngoài ra, sau khi gửi trao đổi và Trung tâm gửi phản hồi, ta sẽ nhận được tại phần thông báo như sau:

  • Click vào nút hình chuông:

  • Xem thông báo phản hồi về các nội dung Trao đổi: