Quản lý lịch nghỉ lễ trong năm

Bước 1: Đưa chuột vào profile, sau đó click chọn Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, nhấn chọn Public Holiday.

Bước 3: Tại màn hình Holidays, chọn Add Holiday.

Bước 4: Sau đó chọn ngày cần set up Holiday, nhấn Save để hoàn tất.

Video hướng dẫn Quản lý lịch nghỉ lễ trong năm

Last updated