Đổi lịch học trong khoảng thời gian bất kì

Bước 1: Click chuột vào module Classes, sau đó click chọn lớp muốn đổi lịch học.

Bước 2: Tại màn hình Lớp, click chọn Edit.

Bước 3: Tiếp theo click vào Change Schedule để thay đổi lịch học.

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin, sau đó click Save để hoàn tất.

🙆♀ Ghi chú:

1: Chọn khoảng thời gian thay đổi lịch học

2: Lý do thay đổi lịch học

3: Đổi lại lịch học mới (nếu có)

🙋♂ Lưu ý: Khi thay đổi lịch học trong khoảng thời gian bất kỳ, dữ liệu điểm danh của các buổi học trong khoảng thời gian thay đổi sẽ bị mất.