🌎Tích hợp với Wordpress - Contact Form to Any API

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Plugins chọn Add New.

Bước 2: Chọn Tags cần tìm là Contact Form to Any API, chọn Install Now. Sau khi đã Install thành công, chọn Active. Lúc này, thanh công cụ bên trái sẽ xuất hiện tính năng "CF7 to Any API"

Bước 3: Sau đó chọn vào phần tính năng "CF7 to Any API" và chọn "Add New CF7 API".

Bước 4: Cấu hình kết nối

Hướng dẫn:

(1) Đặt tên cho kết nối intergration (tuỳ ý)

(2) Select Contact Form: Chọn Form mong muốn đổ data về EMS

(3) API Url: Là đường dẫn url api mà bạn sẽ ghi nhận dữ liệu từ Wordpress.

-> Điền API Url theo mẫu: tên miền + "/rest/v11_3/captureLead".

Ví dụ: Trung tâm ABC English có tên miền sử dụng EMS là abc.dotb.cloud thì API Url là: https://abc.dotb.cloud/rest/v11_3/captureLead

(4) Header Request -> application/json

(5) Input Type -> json

(6) Method -> POST

(7) Map your Fields: Điền các trường trên EMS ứng với các field được cấu hình trong Form (in đậm trên hình)

Lưu ý: Bạn có thể tham khảo Bảng đồng bộ các trường thông tin từ Form Wordpress về EMS theo hình bên dưới hoặc truy cập vào <<Link>> để theo dõi thêm.

Bước 5: Tiếp đến vào phân hệ Contact, nhấn chọn Contact Forms và chọn form cần cấu hình.

Lưu ý thêm: Trong phần cấu hình Form, bạn có thể cấu hình một số input ẩn mặc định bằng câu lệnh hidden - default:

Ví dụ 1: [hidden type default:"lead"]

-> Điều này có nghĩa field Type mặc định có giá trị là "lead" - dữ liệu sẽ được đổ về module Lead trên EMS

Ví dụ 2: [hidden channel default:"Website"]

-> Tương tự, field channel mặc định có giá trị là "Website" - thông tin Channel của Học Viên trên EMS sẽ là "Website"

Bước 6: Chọn Save để hoàn thành. Tới đây, khi khách hàng điền form thì dữ liệu sẽ được đồng bộ về EMS

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi lịch sử đồng bộ để kiểm tra những lần đăng ký có thành công hay không, những dữ liệu gì được đồng bộ... trong phần Logs của mục CF7 to Any API

Last updated