📥Đẩy dữ liệu về database trung gian NAV ERP

Chức năng này sẽ đẩy dữ các payment đã thanh toán từ EMS sang hệ thống trung gian của NAV

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin click vào chọn Sync NAV ERP.

Bước 3: Chọn thời gian muốn bắt đầu đồng bộ dữ liệu từ EMS về NAV trung gian, sau đó click Start Sync NAV.

Ghi chú :

  1. Chọn khoảng thời gian muốn đẩy dữ liệu từ EMS về.

  2. Mặc định hệ thống sẽ tự động check Required Invoice No (Những receipt đã được xuất hóa đơn), nếu muốn lấy hết tất cả các Receipt đã thanh toán (Paid) thì có thể Uncheck trường này.

Bước 4: Sau khi đẩy dữ liệu thành công về trung gian, hệ thống sẽ thông báo như hình bên dưới.

Last updated