Đổi thông tin, mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình module Quản trị, nhấp chuột chọn "Quản lý người dùng".

Hệ thống hiển thị thông tin một số người dùng có trong hệ thống

Bước 3:

Cách 2: Bấm vào tên của người dùng, màn hình thông tin người dùng sẽ hiện ra đầy đủ thông tin sau đó nhấn vào nút Sửa.

Bước 4: Tại màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân, nhập lại thông tin cần chỉnh sửa.

Bước 5: Tiếp theo, nhấn vào tab Mật khẩu để đổi mật khẩu.

Bước 7: Màn hình thông tin chi tiết của người dùng vừa được chỉnh sửa.

Last updated