Theo dõi tin tức

Người dùng có thể theo dõi và cập nhật những thông báo của Trung tâm ngay tại ứng dụng.

Bước 1: Tại đầu trang của màn hình Trang chủ, ô hình chữ nhật sẽ hiển thị những tin tức nổi bật nhất của trung tâm.

Ghi chú:

  • Ô hình chữ nhật: Hiển thị tin tức dưới dạng slider

Bước 2: Tại cuối trang của màn hình Trang chủ, sẽ hiển thị những Tin tức & sự kiện khác.

Last updated