Cảnh báo trùng dữ liệu

Kiểm tra thông tin về họ, tên và số điện thoại

Khi nhập dữ liệu vào bị trùng thông tin về số điện thoại và họ tên, hệ thống sẽ cảnh báo người dùng bị trùng dữ liệu, bạn có thể bỏ qua thì nhấn Cancel hoặc nhập lại thông tin thì nhấn Go Back.

Video hướng dẫn chức năng cảnh báo trùng dữ liệu

Last updated