Drop to Revenue

Tính năng này được sử dụng khi học viên còn số dư học phí nhưng bỏ học hoặc ngưng học hẳn sao 1 thời gian.

Bước 1: Chọn payment mà học viên đã mua trước đó. Trong thông tin payment chọn "Admin Action", lưu ý lúc nào use type à Hour, sau đó chọn Drop Payment.

Bước 2: Tại màn hình Drop Payment, chọn ngày Drop khoản phí (1), lí do (2) và cuối cùng click chọn button "Drop to Revenue" (3).

Bước 3: Sau khi drop khoản phí thành công, hệ thống hiện thị thông tin như hình bên dưới.

Last updated