📀Tạo Campaigns (Classic)

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Campaigns chọn Create Campaign (Classic) hoặc chọn vào phân hệ Campaign để Create Campaign.

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin của chiến dịch, sau đó nhấn Save để hoàn tất.

  1. Thông tin chiến dịch (Ngày bắt đầu, kết thúc, trạng thái,…)

  2. Nhập ngân sách để tính ROI. (Có thể bỏ qua thông tin này)

Bước 3: Sau khi Lưu thành công chiến dịch loại Classic, tiếp theo tạo Target List, Email Marketing (Tương tự Campaign Wizard). Cuối cùng lập lịch gửi Email chọn vào Send Email/Test (nếu muốn).

  1. Chỉnh sửa chiến dịch

  2. Gửi chiến dịch để test

  3. Gửi Email

  4. Đánh dấu là đã gửi Email

  5. Tạo danh sách Target

  6. Tạo Tracker URL (Nếu muốn đo lường KH đã tiếp cận và click link)

  7. Tạo mẫu Email Marketing

Last updated