Gửi SMS hàng loạt

Bước 2: Ở hộp thoại phía bên trái màn hình, chúng ta nhấn vào Send SMS.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin SMS như: người nhận mẫu SMS và nội dung SMS, sau đó chọn Template gửi SMS (nội dung có thể nhập vào), cuối cùng nhấn vào button Send để gửi.

🙆‍♀️ Ghi chú :

  1. Danh sách người nhận SMS

  2. Chọn Template SMS gửi tin nhắn

  3. Nội dung gửi tin nhắn (Người dùng có thể nhập thêm nội dung)

Last updated