🎯Target - Khách hàng mục tiêu

Targets là kho dữ liệu chứa đựng tất cả các thông tin của khách hàng, từ chưa xác thực đến đã xác thực. Để quản lí danh sách khách hàng - dữ liệu thô. Người dùng có thể tạo linh hoạt theo 2 cách

Ghi chú Qui trình chăm sóc Khách hàng mục tiêu:

👉 Chi tiết các trạng thái Học viên thô (Target):

 • New (Mới): Targets mới được assign(giao phó), chưa được chăm sóc.

 • In Process (Đang chăm sóc): Targets sau khi đã có tương tác, gọi điện, tư vấn.

 • Converted (Đã chuyển đổi): Targets đã được chuyển đổi lên Leads.

 • Dead (Không có tiềm năng): Targets không có tiềm năng.

Tạo mới khách hàng mục tiêu

Khi khách hàng Call In (Gọi Điện) hoặc Walk in (Liên hệ) trực tiếp đến trung tâm, KH đổ về từ website.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Targets, ta nhấn vào button Create Target để mở ra màn hình thêm mới Target.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Targets, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, lưu ý các trường có chữ Required (bắt buộc) phải nhập thông tin, những trường khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn Save để hoàn tất việc tạo ra một Targets mới.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Targets được tạo ở trạng thái New, có nghĩa Targets này vẫn chưa được xác thực thông tin, chưa có cuộc gọi để xác thực Target này có thật hay không và vẫn chưa được bàn giao cho EC chăm sóc.

Import Targets

Upload dữ liệu hàng loạt lên hệ thống khi MKT có chiến dịch sự kiện trường hoặc event tại trung tâm, mua dữ liệu bên thứ 3 từ google, Cốc Cốc

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Targets, ta nhấn vào button Import Targets để cho phép người dùng Import data từ local.

Bước 2: Import danh sách khách hàng thô từ file excel theo hướng dẫn trực tiếp từ hệ thống.

Bước 3: Tải mẫu import (nếu chưa có), sau đó nhập đầy đủ thông tin vào file để đưa lên hệ thống và sau đó nhấn vào button Choose File. Sau đó, ta tiếp tục nhấn Next.

🙆‍♀️ Ghi Chú:

 1. Download file Import mẫu (nếu chưa có)

 2. Lựa chọn file để import dữ liệu

 3. Tạo Target mới từ dữ liệu được Import

 4. Tạo Target.

Lưu ý :

- File Template dùng để Import dữ liệu Target vào hệ thống.

- Các cột có tô màu là những cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (các cột còn lại có thể có hoặc không). Dữ liệu phải chính xác thì hệ thống mới Import học viên vào đúng.

Bước 4: Xác nhận các thuộc tính, Pre-set Import Setting. Ta tiếp tục nhấn chọn Next. Sau đó, xác nhận việc ánh xạ các thuộc tính và tiếp tục chọn Next.

Bước 5: Xác nhận việc kiểm tra trùng, việc kiểm tra trùng này do người dùng qui định cho hệ thống lúc Import, có thể kiểm tra trùng họ tên hoặc số điên thoại,... ở cột "Filed to check". Sau đó ta nhấn chọn "Import Now" để tiến hành Import dữ liệu vào hệ thống.

Default- mặc định: xét trùng y như lúc bấm nút tạo dòng mới trong module.

Select fields to check duplicate: kiểm tra trùng các trường dữ liệu bằng cách kéo thả qua trường "Fields to Check".

Bước 6: Kết quả sau khi Import, hệ thống sẽ báo:

 • Số lượng Target được tạo

 • Số lượng Target bị trùng

 • Số lượng Target import bị lỗi do format hoặc trường dữ liệu,...

🙆‍♀️ Ghi chú :

 1. Import Again: Import lại danh sách khách hàng (nếu muốn)

 2. Exit: Thoát ra màn hình Overview của module Targets

 3. Add to Target List: Thêm danh sách khách hàng vừa được import vào hệ thống vào Target List để chạy Campaign hoặc gửi email,...

Video hướng dẫn Import Data từ file Excel

Last updated