🔠Cấu hình Lesson Plans theo chương trình học

Tính năng này sẽ cho phép người dùng cấu hình nội dung bài học bằng cách import dữ liệu từ file excel.

Cấu hình Lesson Plans

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Lesson Plans, chọn Create để ra màn hình tạo mới nội dung bài học

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Lesson Plans, người dùng nhập tên, chi nhánh, Import nội dung bài học.

🌤️Ghi chú:

  1. Điền tên Lesson Plans tương ứng với chương trình học

  2. Chọn chi nhánh (nếu có)

  3. Tải template import Lesson Plans (nếu có)

  4. Upload file Lesson Plans đã cấu hình sẵn.

🌤️Lưu ý:

  1. Các trường thông tin trong file excel phải chính xác với các trường thông tin mặc định trên hệ thống.

  2. Xóa dòng trống trong file excel: Chọn hàng trống đầu tiên -> Bấm Ctrl + Shift + mũi tên xuống -> bấm phải chuột -> chọn Xoá.

🌤️ Ghi chú:

(+) Thêm dòng

(-) Xóa dòng

Cấu hình Lesson Plans theo chương trình học.

Bước 1: Tại màn hình Kind of Course, chọn chương trình học tương ứng.

Bước 2: Chọn Lesson Plans tương ứng với chương trình học.

Last updated