Comment on page
📞

Cấu hình Call Center

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.
Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn Config Call Center.
Bước 3: Chọn nhà cung cấp Call Center, sau đó click vào dấu
và chọn User để set up thông số kĩ thuật Extension (3) cho users đó.
🙆♀
Lưu ý :
(1) và (4): Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp Call Center và thông số này sẽ do nhà cung cấp cấp phát.
Bước 4: Cuối cùng nhấn chọn Save.