Cấu hình Call Center

Bước 1: Vào module Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin chọn Config Call Center.

Bước 3: Chọn nhà cung cấp Call Center, sau đó click vào dấu và chọn User để set up thông số kĩ thuật Extension (3) cho users đó.

🙆♀ Lưu ý :

(1) và (4) : Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp Call Center và thông số này sẽ do nhà cung cấp cấp phát.

Bước 4: Cuối cùng click Save.