Quản lí giáo viên và TA

Quản lí thông tin giáo viên, hợp đồng

Tạo giáo viên

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Teacher chọn Create Teacher.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Giáo viên, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó Click Save để hoàn tất việc tạo Giáo viên.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Giáo viên sau khi tạo thành công

Tạo hợp đồng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Giáo viên, Click vào Subpanel Teacher Contract, sau đó click Create.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Hợp đồng, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Click Save để hoàn tất việc tạo Hợp đồng.

🙆♀ Ghi chú:

1: Giáo viên trong Hợp đồng

2: Trạng thái của Hợp đồng

3: Loại Hợp đồng

4: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc Hợp đồng

5: Số giờ dạy bắt buộc trong tháng

6: Ngày nghỉ của Giáo viên

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sau khi tạo thành công Hợp đồng cho Giáo viên.

Xếp lịch giảng dạy

Bước 1: Click chuột vào module Class, sau đó chọn lớp mà muốn xếp lịch giảng dạy cho Giáo viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, Click vào tab Sessions, sau đó click vào Schedule Teacher/TA.

Bước 3: Tại màn hình lựa chọn các tiêu chí để xếp lịch cho Giáo viên, sau đó Click vào button Check.

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách Giáo viên phù hợp, click chọn Giáo viên muốn xếp, click Save để hoàn tất.

🙆♀ Ghi chú:

Màu hồng là do Day Off của giáo viên trùng với 1 số ngày trong xếp lịch giảng dạy nên có ưu tiên thấp hơn.

Bước 5: Click OK để xác nhận việc xếp lịch cho Giáo viên.

Quản lí giờ phụ đạo, event, admin

Bước 1: click chuột vào module Admin Hours, sau đó chọn ngày cần xếp cho giáo viên và nhập thông tin giáo viên cần xếp, thời gian, task,... tiếp theo click Add.

🙆♀ Ghi chú:

1: Giáo viên cần xếp buổi phụ đạo

2: Task giáo viên

3: Thời gian giáo viên tham gia

4: Mô tả thêm thông tin (nếu có).

Bước 2: sau khi click Add thành công, màn hình Added entries hiện thi thông tin giáo viên đã được xếp thời gian phụ đạo bên dưới. Cuối cùng click Save.

Bước 3: Khi lưu thành công, màn hình lịch của tháng những ô được tô màu vàng là thời gian giáo viên đã được xếp lịch, ô màu xanh là ngày hiện tại.

Ghi chú:

Tính năng Sync PT/Demo sẽ đồng bộ các buổi PT/Demo lên Module Admin Hour khi giáo viên được book vào các buổi PT/Demo thông qua module Schedules

Khi tạo các buổi PT/Demo mà có thêm giáo viên vào các buổi đó.

Tính năng Sync PT/Demo sẽ hoạt động khi click vào button Sync PT/Demo, hệ thống sẽ thêm giáo viên vào lịch lên module Admin Hour tương ứng với buổi mà bạn đã setup trong module Schedules.