Quản lí giáo viên và TA

Quản lí thông tin giáo viên, hợp đồng

Tạo giáo viên

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Teacher chọn Create Teacher.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Giáo viên, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó Click Save để hoàn tất việc tạo Giáo viên.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Giáo viên sau khi tạo thành công

Tạo hợp đồng

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Giáo viên, Click vào Subpanel Teacher Contract, sau đó click Create.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Hợp đồng, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Click Save để hoàn tất việc tạo Hợp đồng.

Ghi chú:

1: Giáo viên trong Hợp đồng

2: Trạng thái của Hợp đồng

3: Loại Hợp đồng

4: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc Hợp đồng

5: Số giờ dạy bắt buộc trong tháng

6: Ngày nghỉ của Giáo viên

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sau khi tạo thành công Hợp đồng cho Giáo viên.

Xếp lịch giảng dạy

Bước 1: Click chuột vào module Class, sau đó chọn lớp mà muốn xếp lịch giảng dạy cho Giáo viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, Click vào tab Sessions, sau đó click vào Schedule Teacher/TA.

Bước 3: Tại màn hình lựa chọn các tiêu chí để xếp lịch cho Giáo viên, sau đó Click vào button Check.

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách Giáo viên phù hợp, click chọn Giáo viên muốn xếp, click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

Màu hồng là do Day Off của giáo viên trùng với 1 số ngày trong xếp lịch giảng dạy nên có ưu tiên thấp hơn.

Bước 5: Click OK để xác nhận việc xếp lịch cho Giáo viên.

Quản lí giờ phụ đạo, event, admin

Bước 1: click chuột vào module Admin Hours, sau đó chọn ngày cần xếp cho giáo viên và nhập thông tin giáo viên cần xếp, thời gian, task,... tiếp theo click Add.

Ghi chú:

1: Giáo viên cần xếp buổi phụ đạo

2: Task giáo viên

3: Thời gian giáo viên tham gia

4: Mô tả thêm thông tin (nếu có).

Bước 2: sau khi click Add thành công, màn hình Added entries hiện thi thông tin giáo viên đã được xếp thời gian phụ đạo bên dưới. Cuối cùng click Save.

Bước 3: Khi lưu thành công, màn hình lịch của tháng những ô được tô màu vàng là thời gian giáo viên đã được xếp lịch, ô màu xanh là ngày hiện tại.