Cài đặt ngôn ngữ

Người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng trước khi đăng nhập hoặc sau khi đăng nhập thành công.

Có 2 cách để thay đổi ngôn ngữ ứng dụng:

CÁCH 1: TRƯỚC KHI ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Tại màn hình chọn Vai trò, người dùng nhấp vào ô hình chữ nhật như hình bên dưới để thay đổi ngôn ngữ.

Bước 2: Tại đây, người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ mà mình muốn thay đổi.

Bước 3: Sau khi đổi ngôn ngữ xong, ứng dụng sẽ có giao diện như sau.

CÁCH 2: SAU KHI ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào biểu tượng "Cá nhân" để hiển thị danh sách chức năng của ứng dụng.

Bước 2: Chọn chức năng Ngôn ngữ trên ứng dụng.

Bước 4: Người dùng lựa chọn ngôn ngữ muốn thay đổi.

Bước 5: Ứng dụng sau khi cập nhật ngôn ngữ sẽ có giao diện như sau.

Last updated