📚

Áp dụng chiết khấu với Book/Gift

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Discounts, chọn Create Discount để mở ra màn hình thêm mới Discount.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó chọn Save để hoàn tất.
🙆♀
Ghi chú:
 1. 1.
  Thông tin Discount
 2. 2.
  Số tiền/ Phần Trăm Discount.
 3. 3.
  Discount áp dụng với hình thức Payment Casholder/Book/Gift/All.
 4. 4.
  Ngày bắt đầu, ngày kết thúc discount.
🙋♂
Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi tạo thành công.
Bước 4: Sau khi tạo Discount thành công, kéo xuống Subpanel, chọn tab như hình bên dưới, để Add Discount không được áp dụng đi kèm với Discount bạn tạo.
Bước 5: Cuối cùng bấm chọn Select để link đến Discount bạn cần không được áp dụng đi kèm với Discount bạn tạo.