🌎Tích hợp với Wordpress - Contact Form 7

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Plugins chọn Add New.

Bước 2: Chọn Tags cần tìm là Contact form 7 TO API, sau đó nhấn chọn Install Now.

Bước 3: Sau đó tiếp tục vào module Plugins chọn Installed Plugins và chọn phần vừa cài đặt xong nhấn chọn Active.

Bước 4: Tiếp đến vào phân hệ Contact, nhấn chọn Contact Forms và chọn form cần cấu hình.

Bước 5: Tại trang Contact Form, nhấn chọn API Integration.

Bước 6: Mapping các trường dữ liệu từ form về API. Cuối cùng nhấn Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Input type chọn : Parameters-GET/POST như ảnh.

  2. Method: Chọn GET.

  3. Mapping các trường dữ liệu từ form về API theo mẫu bên dưới.

VD của API URL: ví dụ KH ABC English có tên miền sử dụng EMS là abc.dotb.cloud thì ==> URL API là: https://api.dotb.cloud/abc.dotb.cloud.

Tương tự cho các Plug-in khác của Wordpress như: WFrom, Gravity .... và các CMS khác như Joomla, Druple.

Last updated